Privacyverklaring

AXANCE Turn Key Project Services B.V. (hierna: AXANCE), gevestigd te Doorn aan de Amersfoortseweg 50 (3941 EN), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. Contactgegevens

1.1. Naam: AXANCE Turn Key Project Services B.V.

Adres: Amersfoortseweg 50
Postcode: 3941 EN Doorn
Telefoon: 0343 – 416717
E-mail: info@axance.nl
KVK-nummer: 30149858

 

2. Persoonsgegevens

2.1. AXANCE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AXANCE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AXANCE verstrekt.

 

3. Doeleinden

3.1. AXANCE  kan uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken voor aanbiedingen, factureren, verlenen van de service, beantwoorden van vragen en in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van aanneming van werk.

3.2. Daarnaast kan AXANCE uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting, waaronder een fiscale verplichting.

3.3. Het niet verstrekken van persoonsgegevens door u aan AXANCE heeft tot gevolg dat AXANCE de overeenkomst, die met u gesloten is, mogelijk niet kan uitvoeren. Tevens is AXANCE zonder uw persoonsgegevens niet in staat om contact met u op te nemen.

 

4. Bewaartermijnen

4.1. De gegevens worden zolang als mogelijk bewaard voor het verlenen van service. AXANCE bewaart in dat geval alleen uw contactgegevens. Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, conform de wettelijke bewaarplicht.

 

5. Rechten

5.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AXANCE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

5.2. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@axance.nl, indien aan alle daarvoor geldende eisen is voldaan.

5.3. AXANCE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

5.4. AXANCE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Vragen

6.1. Heeft u vragen en/of opmerkingen aangaande dit privacyreglement van AXANCE, dan kunt u deze richten aan: info@axance.nl.

6.2. AXANCE zal u zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week voorzien van een reactie op uw vraag en/of opmerking.

 

7. Aanpassen privacyreglement

7.1. AXANCE behoudt zich het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. AXANCE verzoekt u dan ook om het privacyreglement regelmatig te bekijken, zodat u geïnformeerd blijft.